Aprofito que és dia 1, que esteu amb resaca però feliços per a proposar-vos una llista de propòsits pel 2017. Alguns d'ells jo ja els faig, d'altres espero autoaplicar-me'ls. Crec que la llista se m'anirà de les mans, però no... Continue Reading →